Card image

สถานที่จัดงานประชุมวิชาการ

----------------------------------------------------


ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกเรียนรวม 8 ชั้น


ณ หอประชุมขุมทองวิไลดาวน์โหลดรายชื่อโรงแรมในจังหวัดเลย

----------------------------------------------------


1. รายชื่อโรงแรมและที่พักในจังหวัดเลย download..!

2. โรงแรมในจังหวัดเลย download..!


อาคาร 20 ชั้น 4 เลขที่ 234 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ : 0- 4283-5224-8 ต่อ 41141-2, 51143
E-mail : research_lru@hotmail.com

กลุ่มคณะวิจัย
ประชุมวิชาการ